Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Znak Żywność Atestowana - Warunki przyznawania znaku

Wyroby żywnościowe zgłaszane przez producentów do Zanaku Żywność Atestowana winne się odznaczać:

a - wysoką jakością zdrowotną, tzn. spełniać kryteria określone w obowiązujących przepisach i normach; a zwłaszcza zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne winny być ograniczone - poniżej górnej granicy dozwolonej ich zawartości w produkcie;

b - Wysoką jakością potwierdzoną atestami lub certyfikatami.

 

c - wysoką wartością żywieniową: podwyższoną zawartością witamin, soli mineralnych, błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych, przy równoczesnym ograniczonym udziale soli kuchennej, cukru, tłuszczu zwierzęcego, składników wysokocholesterolowych.

d - właściwym oznakowaniem na opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem dopuszczenia wyrobu do ubieganie się o Znak "Żywność Atestowana" jest dostarczenie przez producenta do Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowego Życia i Żywności w Tarnowie następujących materiałów i dokumentów:

wniosku producenta, określającego nazwę wyrobu oraz szczegółowe walory kwalifikujące produkt do tego wyróżnienia,

próbek wyrobu w oryginalnych opakowaniach, w jakich są wprowadzane do obrotu,

receptury wyrobu z wyszczególnieniem wszystkich substancji dodatkowych i ich ilości (niezbędne jest podanie nazw indywidualnych substancji),

charakterystyki surowców i ich pochodzenia,

opisu procesu technologicznego,

kopii normy zakładowej bądź równoważnego dokumentu określającego kryteria jakości zdrowotnej produktu,

opinii właściwej terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, a w przypadku produktu pochodzenia zwierzęcego - służby weterynaryjnej o stanie sanitarnym zakładu, ewentualnie kopii formularza "Protokół kontroli sanitarnej" (oceny stanu sanitarnego) zakładu z ostatniego roku,

zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla dietetycznych środków spożywczych,

atestu Państwowego Zakładu Higieny dla opakowań z tworzyw sztucznych znajdujących się w bezpośrednim kontakcie z produktem,

wyników badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych przeprowadzonych przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub służby weterynaryjne (w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) z orzeczeniem o przydatności produktu do spożycia,

potwierdzenia przyznania znaku "EKOLAND" wyrobom deklarowanym jako "ekologiczne".

Poszczególne parametry jakości zdrowotnej dla wymienionych poniżej grup środków spożywczych powinny być potwierdzone wynikami badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium (stacji sanitarno-epidemiologicznej, służby weterynaryjnej lub placówki naukowo-badawczej):

a) przetwory mięsne i drobiowe - na zawartość:

tłuszczu,

pozostałości antybiotyków,

pozostałości środków ochrony roślin,

azotanów i azotynów (w wyrobach peklowanych),

metali ciężkich (kadm, ołów, arsen, rtęć, miedź, cynk, cyna),

zanieczyszczeń mikrobiologicznych (zgodnie z normą dla danego asortymentu).

b) mleko i przetwory mleczne - na zawartość:

 

tłuszczu

pozostałości antybiotyków,

pozostałości środków ochrony roślin,

metali ciężkich, jak w pkt a),

zanieczyszczeń mikrobiologicznych (zgodnie z normą dla danego asortymentu),

azotanów i azotynów w serach dojrzewających.

c) ryby i przetwory rybne - na zawartość:

 

pozostałości środków ochrony roślin,

metali ciężkich, jak pkt a),

zanieczyszczeń mikrobiologicznych (zgodnie z normą dla danego asortymentu),

histaminy

d) przetwory zbożowe z pełnego ziarna - na zawartość:

 

pozostałości środków ochrony roślin,

metali ciężkich, jak pkt a),

zanieczyszczeń biologicznych (drobnoustroje, szkodniki, mykotoksyny),

błonnika

e) warzywa i owoce oraz ich przetwory - na zawartość:

 

azotanów i azotynów (odnośnie warzyw),

metali ciężkich, jak pkt a),

pozostałości środków ochrony roślin

f) orzechy i kukurydza - na zawartość:

 

aflatoksyn,

zanieczyszczeń biologicznych (drobnoustroje i szkodniki),

pozostałości środków ochrony roślin

g) oleje rzepakowe - na zawartość:

 

kwasu erukowego

h) wyroby w metalowych puszkach - na zawar­tość:

 

metali ciężkich, (jak pkt a)

i) zioła i przyprawy - na zawartość:

 

zanieczyszczeń biologicznych,

pozostałości środków ochrony roślin

j) dietetyczne środki spożywcze - na zawartość:

 

składników odżywczych deklarowanych na opakowaniu oraz tych składników, które określają charakterystyczną wartość danego wyrobu, (np. preparaty wysokobłonnikowe, bezglutenowe itp.)

k) wyroby posiadające deklarację o szczególnej wartości żywieniowej np. z niską zawartością cholesterolu, sodu, z wysoką zawartością witamin, soli mineralnych powinny mieć potwierdzoną wynikami badań zawartość składników charakterystycznych dla danego wyrobu. Np. wyroby z deklaracją "bezsodowy" "o niskiej zawartości cholesterolu" muszą mieć określoną wynikami badań odpowiednią zawartość sodu, cholesterolu. UWAGA: załącznik zawiera wymagania - graniczne wartości składników - dla wyrobów dietetycznych z określonymi deklaracjami.

 

4. Przedłożone wyniki analiz nie mogą być z okresu dłuższego niż 12miesięcy przed zgłoszeniem wnio­sku do PTPZŻiZ

 

5. Niedopełnienie warunków określonych w punktach 1-3 eliminuje produkt z ubiegania się o Znak "Żyw­ność Atestowana"

 

6. Znak "Żywność Atestowana" jest przyznawany na podstawie opinii wydanej przez zespoły rzeczoznawców, które powołuje Zarząd Główny PTPZŻiŻ.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego PTPZŻiŻ w dniu 24 maja 2006 r.

 

 

 
 

wywoływanie zdjęć przez internet

 
 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.